Skip to content
eOsobna

Pravni okvir za eOI

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pravo na osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine starosti i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Osobe mlađe od 18 godina ne trebaju imati osobnu iskaznicu, ali je za njih mogu ishoditi roditelji kao zakonski zastupnici.

Hrvatski državljani koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira na godine starosti, ne moraju imati hrvatsku osobnu iskaznicu, ali je mogu ishoditi ako to žele.

Zakonski i podzakonski akti

Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju područje eOI:

 1. Zakon o osobnoj iskaznici (NN 62/2015, 42/2020 i 144/2020)
 2. Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (63/2015, 30/2016, 70/2018)
 3. Uredba (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje (Tekst značajan za EGP)
 4. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
 5. Zakon o tajnosti podataka (NN 79/2007, 86/2012)
 6. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/2017)
 7. Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja (NN 60/2019)
 8. Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj (NN 89/2013)
 9. Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj (NN 107/2010)
 10. Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ
 11. Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP)

Politika kolačića

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno PRIHVAĆAM