Portal eOI

Sve informacije koje su potrebne za korištenje eOI  i usluga certificiranja objavljuju se na ovome Portalu.

Portal eOI sastoji se od dva dijela:

  • javnog dijela portala
  • Moja eOI korisničkog (privatnog) dijela portala 

 

Javni dio Portala eOI

Na javnom dijelu portala eOI dostupni su CA certifikati, dokumentacija o pravilima i postupcima certificiranja, popis vezanih Zakonskih akata i normi te obavijesti i informacije o eOI i njenom korištenju.

Moja eOI

Privatnom dijelu portala Moja eOI možete pristupati nakon provedenog postupka registracije.

Na privatnom dijelu portala eOI dostupni se softverski paket eID Middleware i upute za instalaciju, aktivaciju i korištenje eOI te provjeru statusa i suspenziju certifikata osoba.