Obavijest o promjenama u profilima certifikata eOI, 1.6.2017.

Poštovani korisnici,

Svim osobama koje od  1. srpnja 2017. godine podnesu zahtjev za izdavanje elektroničke osobne iskaznice, izdati će se digitalni certifikati s novim profilima koji su usklađeni s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

Novi profili digitalnih certifikata se u odnosu na prethodne profile razlikuju u ekstenzijama „certificatePolicies“ i „qcStatement“ kako je navedeno u sljedećem dokumentu:

eOI Promjene u profilima certifikata

Pružatelji elektroničkih usluga koji koriste certifikate na eOI dužni su prilagoditi svoje informacijske sustave za rad s novim profilima digitalnih certifikata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na adresi Kontakti i prijava problema.