Uvjeti korištenja

Pravni uvjeti korištenja Portala elektroničke osobne iskaznice

br. 01/2015

Pristupom internet stranicama http://www.eid.hr potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica AKD-a, i njihove pravne učinke. AKD može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internet stranice http://www.eid.hr bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici. Izmjene Uvjeta primjenjuju se od dana objave.

AKD zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na http://www.eid.hr, sukladno promjenama obvezujućih propisa, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Svako korištenje http://www.eid.hr podložno je niže navedenim uvjetima, te se smatra da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi podataka.

 

Sigurnost podataka

Svi korisnici koji pristupaju na http://www.eid.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. AKD ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja http://www.eid.hr zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

AKD će uložiti razumne napore da održi http://www.eid.hr stranicu funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu potpune, točne i pouzdane. AKD nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama http://www.eid.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka AKD-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu AKD-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

Tajnost i zaštita osobnih podataka

AKD primjenjuje sve pozitivne propise koji uređuju tajnost i zaštitu osobnih podataka korisnika stranice http://www.eid.hr i prikuplja samo osobne podatke korisnika čije je prikupljanje i obrada predviđena propisima koji se odnose na elektroničku osobnu iskaznicu.

 

Odašiljanje poruka elektronskom poštom

Komunikacija ili materijali koje dostave korisnici kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima.

Slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima je moguće identificirati osobu, može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi.

AKD ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

 

Linkovi na stranice trećih osoba

Ove web stranice sadrže i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

AKD nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

 

Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internet stranica http://www.eid.hr mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranica http://www.eid.hr ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

 

Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 6. lipnja 2015. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.