Što znači opoziv certifikata?

Opoziv certifikata podrazumijeva poništenje važenja izdanog certifikata. Ako su se pojavili razlozi za opoziv certifikata (prestanak važenja eOI prije isteka roka na koji je eOI izdana, kako je propisano Zakonom o osobnoj iskaznici, kvar, oštećenje, nestanak ili zlouporaba eOI) dužni ste zatražiti opoziv u roku 2 dana od nastale promjene.

Opoziv certifikata možete izvršiti isključivo osobno podnošenjem zahtjeva u policijskoj upravi/postaji. 

Nakon podnošenja zahtjeva za opoziv certifikata isti više nije moguće povući niti ga obnoviti te je nužno podnijeti zahtjev za izdavanje novog certifikata, odnosno zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Odmah nakon opoziva certifikata informacija o opozvanom certifikatu objavljuje se na Listi opozvanih certifikata davatelja usluga certificiranja.