Što su to inicijalni podaci za prijavu i aktivaciju i gdje ih mogu naći?

Inicijalni podaci za prijavu i aktivaciju sastoje se od inicijalne zaporke te inicijalnog PIN-a. Potrebni su vam za registraciju korisničkog računa na Moja eOI a koja je obavezna nakon prvog izdavanja elektroničke iskaznice, odnosno za aktivaciju eOI-a koja se provodi za svaku izdanu osobnu iskaznicu.

Spomenuti podaci sadržani su unutar sigurnosne omotnice koja vam se uručuje prilikom izdavanja elektroničke osobne iskaznice u policijskoj upravi/postaji u kojoj ste predali zahtjev za izdavanje.