Što je programski paket eID Middleware?

Programski paket eID Middleware integrira karticu eOI s računalom na kojem se koriste njene funkcionalnosti te je besplatan i dostupan svim građanima registriranima na Portalu eOI.  

Nakon preuzimanja programskog paketa isti trebate instalirati na svoje računalo. Kako biste bili sigurni u uspješnost instalacije, molimo vas, slijedite upute za korištenje koje ste preuzeli zajedno sa programskim paketom.