HRIDCA Pravilnik o postupcima certificiranja

HRIDCA Pravilnik o postupcima certificiranja definira postupke i mjere koje primjenjuju Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. i Ministarstvo unutarnjih poslova, pri upravljanju postupcima certificiranja za elektroničku osobnu iskaznicu (eOI), fizičke osobe i zainteresirane strane prilikom korištenja certifikata na eOI.

Pravilnik je usklađen s Općim pravilima davanja usluga certificiranja koji izdaje AKD PKI.

HRIDCA Pravilnik o postupcima certificiranja