AKD PKI Opća pravila davanja usluga certificiranja

AKD PKI Opća pravila davanja usluga certificiranja definiraju skup pravila i sigurnosnih zahtjeva koji se moraju primjenjivati prilikom upravljanja postupcima certificiranja za elektroničku osobnu iskaznicu (eOI) i korištenja certifikata na eOI.

Temeljem tog dokumenta utvrđuje se prikladnost tipa certifikata za određenu namjenu, odnosno grupu korisnika i/ili elektroničku uslugu.

AKD PKI Opća pravila davanja usluga certificiranja