Certifikati

Certifikati sadrže identifikacijske podatke osobe i njezin javni ključ u elektroničkom obliku.

Javni ključ omogućuje da se na nedvojben način s fizičkom osobom povežu podaci za verificiranje elektroničkog potpisa i potvrdi identitet osobe.

Certifikati na eOI su kvalificirani.

Rok valjanosti certifikata je 5 godina, a po njihovu isteku osoba između 18 i 65 godina starosti je dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.