Često postavljana pitanja

Za uspješnu registraciju na portalu potrebna je inicijalna lozinka koja se nalazi na sigurnosnoj omotnici koju ćete primiti prilikom uručenja elektroničke osobne iskaznice. Registracija na portal nije moguća bez navedenih podataka. Prilikom unosa inicijalne zaporke potrebno je također obratiti pažnju na mala i velika slova, da li je upaljen caps lock, obratiti pažnju da li je potrebno unijeti znak nula ili slovo O te raspored slova Y/Z na Vašoj tipkovnici.

Za nesmetan rad preporučujemo sljedeće testirane web preglednike i njihove verzije u Windows okruženju:

 • Google Chrome verzije 43 i više
 • Internet Explorer verzije 9 i više
 • Opera 30 i više
 • Firefox 52.0.x.

U slučaju korištenja Internet Explorera potrebno je podesiti sigurnosne postavke preglednika na sljedeći način:

 • Otvoriti Internet Explorer preglednik
 • U postavkama preglednika odabrati Internet Options
 • Odabrati tab Security
 • Deaktivirati postavku Enable Protected Mode
 • Potvrditi promjenu postavke gumbom Apply.

Ponoviti cjelokupni postupak identifikacije osobnom iskaznicom na stranicama e-usluga.

Ukoliko prethodna opcija ne daje željene rezultate potrebno je podesiti postavke Windows sustava na sljedeći način:

 • Otvoriti Control Panel i odabrati User Accounts
 • Odabrati Change User Account Control settings
 • Postaviti klizač na Never notify
 • Potvrditi promjene postavke gumbom OK.

Ponoviti cjelokupni postupak identifikacije osobnom iskaznicom na stranicama e-usluga.

Nažalost, Windows XP nije podržan operativni sustav za instalaciju eID Middleware softverskog paketa budući da isti nije podržan od strane proizvođača od 8 travnja 2014. godine. Programski paket eID Middleware dostupan je za Microsoft Windows operativni sustav (Windows 7 i više verzije), Ubuntu Linux operativni sustav (16.04.2 i više verzije) i Macintosh OS X (10.11 El Capitan i više verzije). Podržane su 32-bitne i 64-bitne verzije operativnih sustava za Windows i Ubuntu Linux, dok je za OS X podržana 64-bitna verzija .

Aktivacija eOI je potrebna ukoliko želite koristiti elektronički dio Vaše iskaznice, primjerice za prijavu na dostupne elektroničke usluge u sustavu e-Građani. Aktivacija iskaznice nije potrebna ukoliko se eOI koristi za identifikacijske potrebe na uobičajeni način, primjerice za identifikaciju prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje drugih osobnih dokumenta, u banci, na graničnim prijelazima i sl.

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava na koju pravo imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Nositelj njome dokazuje svoj identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište. Obavezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a mlađi od 18 godina ne moraju imati osobnu iskaznicu, ali ju mogu ishoditi putem roditelja kao zakonskih zastupnika.

Hrvatski državljani koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira na godine života, ne moraju imati hrvatsku osobnu iskaznicu, ali ju mogu ishoditi ako to žele.

Elektronička osobna iskaznica (eOI) omogućuje elektroničku identifikaciju i elektronički potpis te siguran pristup elektroničkim servisima javne uprave, korištenje elektroničkog potpisa, online pristup službenim dokumentima i obrascima te mogućnost korištenja drugih servisa u području e-usluga.

Dosadašnja osobna iskaznica koristila se isključivo za fizičku identifikaciju građana RH. U novu eOI ugrađen je čip koji sadrži identifikacijski certifikat koji služi za osiguranje elektroničke potvrde identiteta osobe kojoj je izdana osobna iskaznica te autentikaciju radi pristupa elektroničkim uslugama te potpisni certifikat koji služi za podršku naprednom elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis.

Oba certifikata mogu se koristiti u kombinaciji s osobnim PIN-om.

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata je pet godina, izuzev osobnih iskaznica izdanih osobama s navršenih 65 godina koje se izdaju bez roka važenja.

Postoje četiri kategorije osobnih iskaznica i to za djecu do navršene 5. godine života, za djecu od 5. do 18. godine, za osobe od 18. do 65. godine te osobna iskaznica za osobe starije od 65 godina.

Prije nego počnete koristiti svoju eOI, potrebna vam je, naravno, Vaša eOI, inicijalni podaci za prijavu i aktivaciju sadržani u sigurnosnoj omotnici koje preuzimate u policijskoj upravi/postaji u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje osobne iskaznice, besplatan programski paket eID Middleware, računalo s pristupom internetu te čitač pametnih kartica.

Inicijalni podaci za prijavu i aktivaciju sastoje se od inicijalne zaporke te inicijalnog PIN-a. Potrebni su vam za registraciju korisničkog računa na Moja eOI a koja je obavezna nakon prvog izdavanja elektroničke iskaznice, odnosno za aktivaciju eOI-a koja se provodi za svaku izdanu osobnu iskaznicu.

Spomenuti podaci sadržani su unutar sigurnosne omotnice koja vam se uručuje prilikom izdavanja elektroničke osobne iskaznice u policijskoj upravi/postaji u kojoj ste predali zahtjev za izdavanje.

Svoj korisnički račun registrirate putem Portala Moja eOI. Prilikom uručenja elektroničke osobne iskaznice u policijskoj upravi/postaji u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje iste, dobit ćete sigurnosnu omotnicu koja sadrži inicijalnu zaporku za registraciju korisničkog računa prilikom prve posjete Portalu. Na Portalu samu registraciju pokrećete odabirom poveznice Moja eOI.

Nakon izmjene inicijalne zaporke i uspješne prijave s novom zaporkom koju ste odabrali, pristupit ćete svom privatnom korisničkom računu. Registracija korisničkog računa na portalu Moja eOI obvezna je nakon prvog izdavanja elektroničke osobne iskaznice. Prilikom svakog sljedećeg izdavanja osobne iskaznice ovaj korak nećete morati ponavljati.

Nakon uspješne registracije i odabira osobnih pristupnih podataka, prijavom na poveznicu Moja eOI uvijek možete pristupiti svom korisničkom računu.

Obavezno prilikom prijave na Moja eOI vodite računa o slijedećem:

 • Nakon 6 uzastopnih pokušaja unosa pogrešne zaporke, vaš korisnički račun bit će privremeno zaključan. Ako ste zaboravili lozinku za pristup svom korisničkom računu, zahtjev za dobivanje nove zaporke možete poslati putem elektroničke pošte.
 • Nakon prijave na portal Moja eOI, u bilo kojem trenutku možete sami promijeniti svoju e-mail adresu i broj telefona. Ta e-mail adresa koristit će se za slanje nove zaporke ako svoju zaboravite.
 • Ako ste zaboravili zaporku a ne možete koristiti registriranu e-mail adresu, možete posjetiti policijsku upravu/postaju u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje osobne iskaznice i predati zahtjev za promjenu e-mail adrese.

Programski paket eID Middleware integrira karticu eOI s računalom na kojem se koriste njene funkcionalnosti te je besplatan i dostupan svim građanima registriranima na Portalu eOI.  

Nakon preuzimanja programskog paketa isti trebate instalirati na svoje računalo. Kako biste bili sigurni u uspješnost instalacije, molimo vas, slijedite upute za korištenje koje ste preuzeli zajedno sa programskim paketom. 

Svaka osoba kojoj je elektronička osobna iskaznica izdana prvi i svaki sljedeći put, istu mora aktivirati. Nakon uspješne registracije svog korisničkog računa preuzimate i instalirate besplatni  eID Middleware programski paket.

Nakon ovog postpka kroz aplikaciju koja će vam biti instalirana na računalu aktivirat ćete svoju eOI. Osnovna svrha aktivacije vaše eOI je postavljanje PIN-a za zaštitu identifikacijskog privatnog ključa te posebnog PIN-a za zaštitu potpisnog privatnog ključa kao i PUK broja koji će se koristiti u slučaju da je bilo koji PIN zaključan.

Važno: Nakon postavljanja PIN-ova i PUK broja dužni ste zaštiti navedene podatke od krađe, gubitka, izmjena, kompromitiranja i neovlaštene uporabe. Ukoliko ih zapišete, pobrinite se da ih pohranite na sigurnom mjestu. Nikada ne čuvajte zapisane podatke o PIN-ovima i PUK broju uz svoju eOI!

Suspenzija certifikata je isto što i opoziv certifikata, samo što što se suspenzija zahtjeva u slučajevima kada je moguće očekivati da će u propisanom roku nestati razlog za suspenziju radi čega će se moći podnijeti zahtjev za njeno povlačenje.

Zahtjev za suspenziju certifikata podnosi se trenutno po utvrđivanju okolnosti (nestanak ili sumnja u zloupotrebu eOI) koje zahtijevaju da se certifikati suspendiraju najkasnije u roku od 2 dana od nastanka okolnosti. Zahtjev za suspenzijom certifikata možete izvršiti osobno, korištenjem elektroničke usluge Moja eOI koja vam je dostupna na Portalu eOI ili podnošenjem zahtjeva u policijskoj upravi.

U slučaju prestanka razloga za suspenziju certifikata u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva za suspenziju možete zahtijevati povlačenje suspenzije certifikata. Podnošenje zahtjeva za povlačenje suspenzije certifikata moguće je ostvariti putem Portala eOI ili osobno u policijskoj upravi.

Opoziv certifikata podrazumijeva poništenje važenja izdanog certifikata. Ako su se pojavili razlozi za opoziv certifikata (prestanak važenja eOI prije isteka roka na koji je eOI izdana, kako je propisano Zakonom o osobnoj iskaznici, kvar, oštećenje, nestanak ili zlouporaba eOI) dužni ste zatražiti opoziv u roku 2 dana od nastale promjene.

Opoziv certifikata možete izvršiti isključivo osobno podnošenjem zahtjeva u policijskoj upravi/postaji. 

Nakon podnošenja zahtjeva za opoziv certifikata isti više nije moguće povući niti ga obnoviti te je nužno podnijeti zahtjev za izdavanje novog certifikata, odnosno zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Odmah nakon opoziva certifikata informacija o opozvanom certifikatu objavljuje se na Listi opozvanih certifikata davatelja usluga certificiranja.

Ako ste zaboravili zaporku za pristup svom korisničkom računu ili ste prilikom prijave na portal Moja eOI u šest uzastopnih pokušaja unijeli pogrešnu zaporku, korisnički račun privremeno će se zaključati.

U navedenom slučaju možete putem elektroničke pošte otvoriti zahtjev za dobivanje nove zaporke. Ako ste zaboravili zaporku a ne možete koristi registriranu e-mail adresu, možete posjetiti svoju nadležnu policijsku upravu/postaju gdje ćete predati zahtjev za promjenu e-mail adrese.

Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak, sumnju u zlouporabu ili pronalazak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi/postaji. Na temelju prijave nestaloj osobnoj iskaznici će se evidentirati status nevažeće osobne iskaznice, a nakon toga automatski pokrenuti zahtjev za suspenzijom certifikata. U svrhu suspenzije certifikata nestanak osobne iskaznice ili sumnju u zlouporabu možete prijaviti i putem portala Moja eOI. Kako bi se izvršila suspenzija certifikata na ovaj način, osoba dokazuje svoj identitet preko pristupnih podataka za svoj korisnički račun na Portalu eOI a nakon provjere identiteta certifikati će biti suspendirani.

Suspenziju je moguće povući putem eOI Portala ili u policijskoj upravi/postaji ukoliko se u roku od 8 dana eOI pronađe. Ako se suspenzija ne povuče u navedenom roku, certifikati će biti automatski opozvani te će osoba morati podnijeti novi zahtjev za izdavanjem osobne iskaznice.

Bitno je napomenuti da je osoba koja je prijavila nestanak osobne iskaznice korištenjem Portala eOI dužna naknadno, u najkraćem mogućem roku, prijaviti nestanak osobne iskaznice i u najbližoj policijskoj upravi/postaji.